Обща информация

От 25 май 2018 г. влизa в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Същият има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

www.mishopbg.com отговаря на всички изисквания на GDPR, като събира единствено електронни данни, доколкото са необходими за обработката на направените поръчки от страна на клиентите. Клиентските данни се пазят отговорно и законосъобразно.

Информация за администратора на лични данни

Наименование “7 Хеван” ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 204583730
Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к Захарна Фабрика бл. 61
Електронна поща: info@mishopbg.com, Телефон: 0876186910

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите данни

а) Фирмата събира и обработва Вашите лични данни във връзка и единствено с продажбата на предлаганите продукти. Вашите данни се използват за: комуникация с вас чрез електронна поща или телефонни разговори за потвърждаване на направена поръчка или уточняване на конкретни параметри по направената поръчка.

б) Фирмата спазва нужните принципи при обработката на Вашите лични данни: минимум на събираните данни; законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

в) Фирмата извършва следните операции с личните данни: създаване на профил в сайта – целта на тази операция е свързване на вашите данни с използваната услуга и възможност да управлявате създадения профил през административен панел .

г) Фирмата обработва следните лични данни и информация:

Ваши данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, адрес) , за която се събират данните:
– Регистрация на потребител
– Осъществяване на връзка с потребителя
– за издаване на данъчна фактура и доставка на поръчаните стоки до определен адрес.
Други данни, които се обработват:
При влизане в нашата WEB страна или във Вашия профил, се събират данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните:
Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса
Ваши данни за издаването на фактура на физическо/юридическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо/юридическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер/ЕИК/БУЛСТАТ.
Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за продажба от разстояние.
Основание за обработка на личните Ви данни – с приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между фирмата и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

д) Фирмата не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Фирмата съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта или период равен на ползваната услуга. След изтичането на този срок полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Фирмата Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трета страна или международни организации, които участват в процеса на предоставените услуги – сключен договор за продажба от разстояние.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

1. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

2. Фирмата може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

3. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Достъп до данните

1. Вие имате право да изискате и получите от фирмата потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

2. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

3. Фирмата Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

4. Можете да поискате справка за данните, които се съхраняват за Вас в свободен текст по електронната ни поща.

Право на коригиране или изтриване

1. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през административния интерфейс, на профила Ви.

2. Вие имате правото да поискате от фирмата изтриване на свързаните с Вас лични данни, а фирмата има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
– Вие сте оттегли своето съгласие, върху което се основава обработването на данните;
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

3. Фирмата не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
– за регистрация на направени поръчки и закупени продукти;
– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено по закон;
– данните, които има законово задължение да съхранява.

4. За да упражните правото си на „изтриване“, Вие следва да подадете писмено или електронно искане, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на ограничаване и преносимост

1. Вие имате право да изискате от фирмата да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
– оспорите точността на личните данни;
– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
– възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на фирмата имат преимущество пред Вашите интереси.

2. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на фирмата, чрез премахването им директно през Вашия профил или с искане по имейл.


Получаване на информация

1. Вие можете да поискате от фирмата да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.

2. Фирмата запазва правото си да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Оспорване

1. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Правата Ви при нарушение на сигурността на личните ви данни

1. Ако фирмата установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

2. Фирмата не е задължена да Ви уведомява, ако: е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взела в последствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

На кой се предоставят личните ви данни

1. За извършване на доставка на закупени артикули до посочен от потребителя адрес (имена, тел. номер и адрес за доставка или адрес на офис на куриерска фирма), фирмата предава необходимата информация към съответния доставчик на куриерската услуга, който обработва Вашите данни за целите на извършване на услугата “доставка до адрес на клиент”, или предоставяне на телефонен номер, и име и фамилия, за услуга “Доставка до офис на куриерска фирма”.

2. Финансови институции – при кандидатстване за финансиране на покупката на артикули от сайта ни, чрез финансови институции, потребителя споделя личните си данни за да може финансовите институции да удостоверят идентичноста на лицето, както и да се свържат с него за доуточняване на детайли.

Други разпоредби

1. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

3. Фирмата действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугите и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате.

4. Фирмата няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай фирмата няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени.

Предприети мерки за осигуряване на безпрекорна защита, съответваща със законодоателството, на личните Ви данни

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси. Всички канали за комуникация, регистрация и глобално достъпа до сайта www.mishopbg.com са защитени посредством валиден сертификат и протокол HTTPS.